Woman (Products)

Velkommen til Beregnepensjon.no!

Beregnepensjon.no er et nettsted for deg som har spørsmål rundt pensjon.

På Beregnepensjon.no vil du finne en rekke nyttige lenker og informasjon om hva du kan få i pensjon, pensjonskalkulator, alt om de ulike pensjonsformene, tilbud fra en rekke virksomheter som ønsker å bistå deg rundt sparing for fremtiden, i tillegg til tips for din egen og din familie sin økonomi.

Pensjonsrettigheter

Skaff deg bedre oversikt over din pensjon og dine pensjonsmuligheter. Det er ikke bare ytelser fra NAV som kan spille en rolle i ditt liv. Dette nettstedet er ment for å gi en total oversikt over de mulighetene og tjenestene man har krav på.

Dine samlede pensjonsrettigheter kan komme fra:

  • Folketrygden
  • Privat tjenestepensjon (OTP)
  • Offentlig tjenestepensjon
  • Avtalefestet pensjon (AFP)
  • Individuelle/andre pensjonsordninger (f.eks. privat tegnede pensjonsavtaler/pensjonsordninger)

Tenk pensjon i dag, det lønner seg!

Med hilsen

Beregne pensjon