SPK og pensjon

Pensjon er pengane du skal leve av som pensjonist, ei form for lønn. Du kan sjølv påverke korleis pensjonen din vert, og bør byrje å tenkje på pensjonen din frå du er cirka 35 år. Offentleg tenestepensjon frå Statens pensjonskasse Statens pensjonskasse er ei tenestepensjonsordning for tilsette i staten og…

Les mer

Beregne pensjon fra NAV

Forenklet pensjonsberegning Via NAV sine nettsider «beregne pensjon» kan du beregne hva du kan få i alderspensjon. Beregningen er basert på opplysningene du selv legger inn og resultatet er et overslag. Oppgi beløpene i dagens kroneverdi. I Din pensjon kan du beregne pensjonen din mer nøyaktig I Din pensjon får…

Les mer

KLP og pensjon

Du som har pensjonsordningen hos din arbeidsgiver i KLP, kan logge inn på Min Side og finne ut mer om hva pensjonen din vil bli. Med KLPs pensjonskalkulator kan de fleste: beregne pensjonen sin se sin pensjonsopptjening og medlemstid i KLP finne ut når de kan ta ut pensjon se…

Les mer

Uførepensjon

Uføretrygd kan være aktuelt for deg som har varig nedsatt inntektsevne på grunn av sykdom eller skade. Uføretrygden erstatter den delen av inntektsevnen du har tapt på grunn av varig sykdom eller skade. Om du har rett til 100 prosent uføretrygd eller gradert (delvis) uføretrygd, er avhengig av inntektsevnen din.…

Les mer

Krigspensjon

Krigspensjon er en kompensasjon for nedsatt arbeidsevne på grunn av skader som følge av krigen 1939-45. Hvem kan få krigspensjon? Du kan ha rett til krigspensjon hvis du har fått men eller nedsatt arbeidsevne som følge av skade eller påkjenninger under sjøtjeneste, militær tjeneste, motstandsarbeid eller politisk fangenskap under krigen…

Les mer

Tjenestepensjon

Tjenestepensjoner er pensjonsordninger som tjenes opp i arbeidsforhold. Fra 2006 skal i prinsippet alle arbeidstakere, både i offentlig og privat sektor være omfattet av en tjenestepensjonsordning. Tjenestepensjoner i offentlig virksomhet Offentlig tjenestepensjon er pensjonsordninger for ansatte i offentlig sektor og for noen andre yrkesgrupper der det har vært behov for…

Les mer

Avtalefestet pensjon (AFP)

AFP er en pensjonsordning som er nedfelt i en tariffavtale mellom arbeidsgiverne og arbeidstakerne. Retten til AFP forutsetter at man jobber i en bedrift som er bundet av en tariffavtale der AFP inngår. Ny AFP fra 1. januar 2011: AFP i privat sektor utbetales som en livsvarig tilleggspensjon gitt at…

Les mer

Alderspensjon

Alderspensjon fra folketrygden er en ordning som gjør at du er sikret inntekt i alderdommen. Alderspensjon kan du starte å ta ut etter du har fylt 62 år. For å ta ut alderspensjon før du fyller 67 år, må du ha høy nok opptjening. Alderspensjon er et sosialt gode som…

Les mer