Ukategorisert

Film – Alderspensjon fra folketrygden (NAV)

Hva betyr pensjon

Alderspensjon fra folketrygden utgjør den nederste delen av pyramiden. Her er det tre begreper man ikke kommer utenom. Det er pensjonsopptjening, pensjonsbeholdning og levealdersjustering.
Comment here