Beregne pensjon

Forenklet pensjonsberegning

Via NAV sine nettsider «beregne pensjon» kan du beregne hva du kan få i alderspensjon. Beregningen er basert på opplysningene du selv legger inn og resultatet er et overslag. Oppgi beløpene i dagens kroneverdi.
I Din pensjon kan du beregne pensjonen din mer nøyaktig
Din pensjon får du god oversikt over opptjeningen din, opplysninger fra andre pensjonsordninger og ulike muligheter for når du kan ta ut pensjon. ?