KLP pensjon

Du som har pensjonsordningen hos din arbeidsgiver i KLP, kan logge inn på Min Side og finne ut mer om hva pensjonen din vil bli.

Med KLPs pensjonskalkulator kan de fleste:

  • beregne pensjonen sin
  • se sin pensjonsopptjening og medlemstid i KLP
  • finne ut når de kan ta ut pensjon
  • se sine pensjonsutbetalinger
Finn ut hva du får i pensjon:LOGG INN PÅ MIN SIDE

 

Når du logger inn på Min Side får du en oversikt over din fremtidige pensjon i pensjonskalkulatoren. Beregningene som vises avhenger av hvilken type tjenestepensjon du har:

Offentlig tjenestepensjon
Medlemmer i KLPs offentlige tjenestepensjonsordning får beregninger på AFP, alders-, og etterlattepensjon.

Innskuddspensjon
Ansatte med innskuddspensjon i KLP får prognoser på fremtidig alderspensjon ved forskjellige pensjoneringstidspunkt på Min Side.

Foretakspensjon
Pensjonister med foretakspensjon i KLP får oversikt over sine pensjonsutbetalinger på Min Side.

 

Har du vært med i flere pensjons­ordninger?

På nav.no/pensjon ser du pensjon fra de største offentlige og private tjenestepensjonsordningene.

På norskpensjon.no ser du private og individuelle pensjonsavtaler.